:: Mapa dłoni - zobacz co dłoń Ci powie ::

Dłoń jest jedną z najważniejszych części ludzkiego ciała. Nie każdy jednak się jej przygląda. A tym czasem z dłoni możemy się dużo dowiedzieć o danej osobie. Zobacz co warto wiedzieć o liniach dłoni i jak się z nich wróży. Każda dłoń jest jak otwarta księga. Z przecinających jej wnętrze linii można wiele wyczytać. Na każdej dłoni są trzy linie główne: linia życia, głowy i serca. Czego można się z nich dowiedzieć? przeczytamy poniżej.

Linia głowy:

Głęboka i wyraźnie zarysowana charakteryzuje osoby o świetnej pamięci i zdolności do koncentracji, łatwo przyswajające wiedzę i kierujące się w życiu rozumem. Człowiek, u którego linia głowy ma kształt łuku, jest zamknięty w sobie, spokojny i ustępliwy. Przerywana linia głowy świadczy o uległości, braku własnego zdania, problemach z podejmowaniem trudnych decyzji.

Linia życia:

Głęboka i mocno zaznaczona świadczy o żywotności i aktywności człowieka. Delikatnie zarysowana znamionuje życie dyskretne, nie na pokaz. Przerwy w niej mogą oznaczać choroby, obniżenie odporności lub osłabienie organizmu. Biegnąca równolegle do niej linia podtrzymująca zapowiada zmniejszanie skutków chorób i wypadków, może również oznaczać pomoc lub wsparcie, jakie otrzymaliśmy od osób bliskich.

Linia serca:

Im bardziej linia serca jest wygięta, tym silniejsze jest oddziaływanie emocji na myślenie i działanie danej osoby. Silne miejscowe wybrzuszenia mogą oznaczać skrytość i powściągliwość w okazywaniu uczuć. Przerwy w linii odzwierciedlają zmiany emocjonalne, jakie nastąpiły lub nastąpią w przyszłości. Na samym końcu linii serca mogą występować rozwidlenia; oznaczają one niezwykłą wytrzymałość i odporność uczuciową. Łańcuszkowatość na początku linii (patrz rys.) symbolizuje pobudliwość i kochliwość.

Znaki dodatkowe:

  • Linia kariery (zwana linią przeznaczenia). Nie wszyscy ją mają. Rysuje się w ciągu życia. Osoby, u których ta linia jest głęboka i wyraźna, mają silną motywację i energię do działania, nie zniechęcają ich drobne niepowodzenia. Przerwy w linii oznaczają kolejne etapy kariery. Osoby, które nie mają tej linii, nie powinny się czuć pokrzywdzone. Zazwyczaj są to ludzie pełni optymizmu i pogody ducha, mający dystans do świata.
  • Linia lub linie biegnące nad linią serca pod małym palcem (patrz rys.) zwane są liniami małżeństwa. Określają stabilność uczuciową. Dużo tych linii świadczy o niestałości lub skrywanym uczuciu.
  • Utworzona z podłużnych i poprzecznych linii siatka pomiędzy kciukiem a linią życia (patrz rys.) symbolizuje dobroduszność, wrażliwość i dobroć.
  • Linie nad nadgarstkiem (patrz rys) mogą oznaczać staranność, dokładność i rzetelność.

Palce:

  • Wskazujący - Prosty oznacza stabilność osobowości. Skrzywienia wskazują na nerwowość.
  • środkowy - Kilka linii podkreślających stawy oznacza równowagę i odpowiedzialność. Jedna linia - niedotrzymywanie obietnic
  • Serdeczny - mówi o stosunku do innych ludzi. Skrzywienia mogą oznaczać niestałość i nieszczerość w kontaktach z bliskimi.
  • Mały - Elastyczny oznacza wrażliwość i dobroć, nieco usztywniony - ospałość i brak energii.
  • Kciuk - świadczy o stosunku do rodziny. Krótki i gruby oznacza zaradność, dbałość o dobrą atmosferę w domu. Szczupły znamionuje rozsądek, powagę, zatroskanie o przyszłość.
Rachunki mniejsze o 4800zł
Masz kredyt? Zarób na nim
Jesteś aktywny w sieci?
Zobacz także
Design :: Opracowanie :: Copyright 2014 by Fazi